30.10.2023

Konferencja prasowa nt. doniesień dotyczących przypadków mobbingu, molestowania i utrudniania działalności związkowej w spółce Spartan.

Zorganizowaliśmy konferencję prasowa na temat doniesień dotyczących przypadków mobbingu, molestowania oraz utrudniania działalności związkowej w spółce Spartan, będącej pod kontrolą gminy Wrocław. Podczas konferencji przedstawiciele Partii Razem zwrócili się z apelem do Prezydenta Miasta o podjęcie zdecydowanych działań w kwestii monitorowania przypadków mobbingu w spółkach miejskich oraz wprowadzenia procedur antymobbingowych.

W ramach proponowanych działań, Partia Razem zaproponowała:

1. Opracowanie, we współpracy ze związkami zawodowymi, jasnej i ogólnomiejskiej polityki przeciwdziałania mobbingowi oraz innym działaniom niepożądanym, a także procedury zgłaszania takich działań przez pracodawców miejskich.

2. Tymczasowe odsunięcie podejrzanych sprawców od wykonywania działań w imieniu spółek lub jednostek jako pracodawców, do czasu wyjaśnienia sprawy przez odpowiednią, niezależną komisję działającą na szczeblu miasta.

3. Powołanie wspomnianej komisji, która miała być niezależna i spoza układu.

4. Wyciągnięcie konsekwencji wobec potwierdzonych sprawców, w przypadku potwierdzenia zarzutów.

Na konferencji wystąpili Marta Stożek, liderka Partii Razem we Wrocławiu oraz członkini rady krajowej partii, oraz Filip Chudy, członek prezydium rady krajowej Partii Razem. Ich przemówienia skupiały się na znaczeniu sprawiedliwości społecznej i konieczności zwalczania mobbingu oraz molestowania w miejscu pracy, aby chronić prawa i dobrostan pracowników.

Koordynatorzy

Artur Stępień

Michał Głąba

Sławomir Gadek

Konrad Kozak

Kornel Ślusarz

Krzysztof Markowski

Głosuj już
9 czerwca

Razem damy radę!

Zdjęcie przedstawia Martę Stożek ubraną w formalną czarną marynarkę. Kobieta jest przedstawiona w zbliżeniu, z naciskiem na jej brązowe włosy, różową koszulę i czarną marynarkę. Dodatkowe elementy zdjęcia obejmują zbliżenie jej dłoni z pomalowanymi paznokciami i drobnymi szczegółami. Ogólny styl zdjęcia i ubiór kobiety sugerują formalny lub profesjonalny kontekst. Uśmiech kobiety i styl ubioru, który obejmuje marynarkę, kołnierz, płaszcz i modne akcesoria, przekazują poczucie mody i elegancji. Kolor różowy jest również widoczny w jej koszuli, dodając delikatny kontrast do jej czarnej odzieży wierzchniej.