26.9.2023

Przyszłość odry - Debata przedwyborcza z udziałem Marty Stożek

Uczestniczyłam w debacie przedwyborczej zorganizowanej przez Akcję Demokrację we Wrocławiu. Debata skupiała się na kwestiach ekologicznych, takich jak przyszłość rzeki Odry, kryzys klimatyczny i ubóstwo energetyczne. Przedstawiłam swoją wizję zielonej transformacji Polski, opartej na sprawiedliwości społecznej i demokratycznym udziale obywateli.

Debata była prowadzona przez Magdę Bobryk ze Stowarzyszenia 515 i Igę Woźniak z Akcji Demokracji. Wydarzenie było transmitowane on-line i zgromadziło wiele zainteresowanych osób.

Podkreśliłam, że Lewica jest jedyną siłą polityczną, która ma spójny i ambitny program walki z kryzysem klimatycznym. Zapowiedziałam, że jeśli zostanę wybrana do Sejmu, będę dążyć do wprowadzenia Zielonego Ładu dla Polski. Program ten zakłada m.in. dekarbonizację gospodarki, rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawę jakości powietrza i wody, ochronę bioróżnorodności i praw zwierząt, a także sprawiedliwą transformację regionów dotkniętych zmianami klimatu. Zaznaczyłam, że Zielony Ład musi być realizowany w sposób demokratyczny i partycypacyjny, z uwzględnieniem głosu mieszkańców i pracowników.

Odniosłam się również do sytuacji rzeki Odry, która jest zagrożona przez suszę, zanieczyszczenie i niewłaściwe zarządzanie. Wyraziłam chęć przywrócenia rzece jej naturalnego charakteru i funkcji ekosystemowych, poprzez rewitalizację brzegów, odbudowę starorzeczy i mokradeł, ograniczenie żeglugi i budowy zapór. Zadeklarowałam również poparcie utworzenia parku narodowego w dolinie Odry.

Skrytykowałam rząd PiS za brak działań na rzecz poprawy sytuacji energetycznej Polski. Zwróciłam uwagę na problem ubóstwa energetycznego, który dotyka miliony Polaków, nie mających stałego dostępu do energii lub nie będących w stanie opłacić rachunków za prąd i ogrzewanie. Zaproponowałam rozwiązania takie jak: wprowadzenie dopłat do termomodernizacji budynków, rozwój energetyki prosumenckiej i współdzielonej, a także stworzenie publicznego operatora energetycznego.

Zachęciłam do głosowania na Lewicę w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Podkreśliłam, że Lewica jest jedyną siłą polityczną, która może skutecznie przeciwstawić się polityce PiS i zapewnić Polsce sprawiedliwą i zieloną przyszłość. Dodałam, że Lewica jest również gwarantem praw i wolności obywatelskich, takich jak prawo do aborcji, edukacji seksualnej, związków partnerskich i małżeństw osób tej samej płci.

Koordynatorzy

Artur Stępień

Michał Głąba

Sławomir Gadek

Konrad Kozak

Kornel Ślusarz

Krzysztof Markowski

Głosuj już
9 czerwca

Razem damy radę!

Zdjęcie przedstawia Martę Stożek ubraną w formalną czarną marynarkę. Kobieta jest przedstawiona w zbliżeniu, z naciskiem na jej brązowe włosy, różową koszulę i czarną marynarkę. Dodatkowe elementy zdjęcia obejmują zbliżenie jej dłoni z pomalowanymi paznokciami i drobnymi szczegółami. Ogólny styl zdjęcia i ubiór kobiety sugerują formalny lub profesjonalny kontekst. Uśmiech kobiety i styl ubioru, który obejmuje marynarkę, kołnierz, płaszcz i modne akcesoria, przekazują poczucie mody i elegancji. Kolor różowy jest również widoczny w jej koszuli, dodając delikatny kontrast do jej czarnej odzieży wierzchniej.